Onderscheidend worden door value engineering

De kostprijs reduceren met behoud van de marktwaarde van uw product. Wij willen u hier graag bij helpen.

Veel bedrijven investeren al jarenlang in hun producten om de plek in de markt de markt te behouden of juist te veroveren. Maar door steeds meer concurrentie is het aanbod van goedkopere of beter presterende producten een steeds grotere uitdaging. Met als gevolg dat de marges steeds meer onder druk komen te staan.

Wat ons vaak opvalt is dat bedrijven vaak weinig tijd hebben voor value engineering, of niet genoeg ervaring hiermee hebben.

Dat is zonde, want hierdoor laat u veel kansen liggen. Hierdoor kan het zijn dat de producten te duur zijn om te maken of worden er unieke kansen gemist in een andere industrie. Zo hanteren we bij Lencon een gestructureerd value engineeringsproces. Hierbij maken we bijvoorbeeld aan het begin een grondige analyse waarna we met een frisse ‘out of the box’ benadering voorstellen doen ter verbetering. Deze voorstellen zijn dan al doorgerekend om de investering versus de winst vooraf in te kunnen schatten.

Wat is value engineering

Wist u dat weinig bedrijven zich bezig houden met het doorontwikkelen van een product? Dat vinden wij zonde want door value engineering kunt u uw marktpositie juist versterken. Bij Lencon zijn we er op gebrand om uw product een extra boost te geven

Integrale value engineering wordt uitgevoerd in een multidisciplinair team, door  systematisch en creatief proces te doorlopen om de waarde van het product te verbeteren en de kostprijs te verlagen met behoud van de marktwaarde.

Bij een value engineeringsproces ligt de focus op de reductie van integrale kosten en het behoud van de functie en een korte terugverdientijd van de geleverde inspanningen. Daarom blijven bij value engineering de investeringen en risico’s het liefst zo laag mogelijk, en is de doorlooptijd kort.

Door de verhouding tussen kosten en functie te verbeteren kan snel waarde worden toegevoegd. Het is echter niet altijd zo zwart-wit, want er zijn ook niet kwantificeerbare waarden, zoals de vormgeving van een product.

Wanneer value engineering

Bij een value engineeringsproces ligt de focus op de reductie van integrale kosten en het behoud van de functie, maar wanneer zetten we value engineering in?

Hoge product(ie) kosten

Als de product- of productiekosten te hoog zijn, waardoor de marges meer onder druk komen te staan is het goed te kijken naar alle kosten die je product met zich mee brengt.

Is het bijvoorbeeld mogelijk om het productontwerp aan te passen door minder onderdelen te gebruiken. Of een andere productietechniek te kiezen om juist meer functionaliteit te halen voor meerdere onderdelen.

Geen aansluiting op de markt

Als er geen aansluiting op de markt wordt gevonden en de verkopen teruglopen kunnen klanten misschien andere behoeftes hebben op het huidige product assortiment. Het is daarom goed om te onderzoeken waar er wel vraag is in de markt en te onderzoeken of dit te integreren is in het huidige productenprogramma.

Verbetering van onderhoud en service

Voor serviceteams is het soms een hele opgave om het product te onderhouden. Hoe kan ik bijvoorbeeld een aandrijfriem vervangen of eenvoudig nieuwe software inschieten op locatie zonder het hele product uit elkaar te hoeven halen? Producten met een lange levensduur en intensief gebruik vragen om een slim ontwerp dat misschien op een andere manier geassembleerd moet worden.

Een verouderd product

Is het product al flink verouderd, maar wordt deze nog steeds goed verkocht? Dan is het misschien zaak om eens te onderzoeken of het product eenvoudig te moderniseren is. Bijvoorbeeld door extra functies toe te voegen, waardoor het product een extra boost krijgt met handige tools en een slim software systeem van deze tijd.

Stap voor stap value engineering

Een gedegen product vraagt om een gedegen aanpak.  

Kritische vragen stellen

Wat verwacht u te bereiken met het value engineeringstraject? Meer output, minder productie kosten of een kortere doorlooptijd van assemblage. Bij Lencon gaan we voor gezamenlijke successen. Daarom stellen we tal van belangrijke vragen om deze successen te kunnen bereiken en een gedegen strategie voor het traject te kunnen bepalen voor de productoptimalisatie.

Doelstellingen bepalen

Nu we weten wat er bereikt dient te worden gaan we door met het bepalen van een heldere doelstelling. Zo kunnen we een gedetailleerd plan van aanpak maken, welke stap voor stap uitgewerkt kan worden. In het plan van aanpak is bijvoorbeeld ook te zien welke verwachte investeringen gepland dienen te worden tegenover de verwachte opbrengsten.

Uitvoering

Ieder plan is uniek en anders voor ieder bedrijf. Maar we richten al vanaf het begin van de uitvoering ons op de meerwaarde van het product. Dit doen we met een multidisciplinair team van uiteenlopende specialisten. Hierbij wordt het gehele product grondig geanalyseerd en wordt er een waarde-analyse uitgevoerd. Er wordt gekeken naar de verkopen en de aansluiting tot de markt.

Door zowel out of the box te denken en oplossingsgericht te zijn, ontstaan goede alternatieven die beter en/of goedkoper kunnen zijn voor het product. Ook  het verminderen van onderdelen, bewerkings- en assemblage stappen is een belangrijk aspect binnen een value engineeringstraject (DFA).
Door bijvoorbeeld slim om te gaan met de modulaire componenten, kan veel tijd en geld bespaard worden.

Borging

De laatste stap in het value engineeringstraject is het vastleggen van het nieuwe ontwerp in de organisatie. Daarom moeten de systemen (PDM, ERP) worden bijgewerkt en dienen er nieuwe instructies gegeven te worden voor assemblage, montage en service. Ook worden de leveranciers voorzien van de laatste technische tekeningen en andere belangrijke informatie.

Lets create more together.