Ontwikkeling van producten voor het medisch laboratorium 

Denkt u erover na om een nieuw medisch laboratorium product op de markt te brengen? Dan is het verstandig om te weten dat veel aspecten een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling hiervan. Het is belangrijk om te weten welke nieuwe kansen u kunt creëren, maar ook op welke meest voorkomende gevaren u moet letten. Lencon helpt u graag om ook van uw product een succes te maken!

Als het ontwikkelen van een product voor het medisch laboratorium op de juiste manier wordt uitgevoerd, is de kans groot dat het een succesvol product wordt. Dit betekent vaak een voorsprong op de concurrentie, meer omzet en misschien ook wel toegang tot nieuwe markten.

Maar het realiseren van een succesvol product voor het medisch laboratorium is zeker niet eenvoudig. Er zijn veel aspecten waarmee rekening gehouden moet worden.

Daarnaast is het ook kostbaar en kan het resultaat soms onzeker zijn. Het is daarom van belang om u goed voor te bereiden. Kies de juiste methode om in een vroeg stadium te kunnen bepalen of uw idee een succes kan worden. Ook kunt u samenwerken met ervaren specialisten die u met dit proces kunnen begeleiden. Dit kan soms betekenen dat u met minder kosten kunt analyseren of het product past bij uw doelgroep.

Het integrale productontwikkelingsproces bij medische laboratorium producten

Productontwikkeling van een medisch laboratorium product is een complex proces waarbij met veel aspecten rekening gehouden moet worden. Denk aan de productiekosten, functie van het product, doorlooptijd, normen, vormgeving en technische haalbaarheid. Daarom is het van belang om een systematische aanpak te gebruiken waarbij een multidisciplinair team samenwerkt om snel tot een product te komen dat aan alle aspecten voldoet.

Strategie analyse

Aan het begin van het ontwikkelingsproces zitten we graag met zo veel mogelijk stakeholders om de tafel. Zo is het mogelijk om snel een volledig overzicht te krijgen van het product. Hierbij wordt de ontwerprichting gedefinieerd en wordt er gebouwd aan een strategie om een succesvol medisch laboratorium product op de markt te brengen.

Hierdoor krijgt het project niet alleen een duidelijke richting, maar is het ook een belangrijk vertrekpunt voor het verdere ontwikkelproces. We hebben nu een helder beeld gecreëerd om te zien waar de kansen liggen.

Concepting

Nu we een duidelijk vertrekpunt hebben gecreëerd is de volgende stap om van een goed idee een goed product te maken. Met een multidisciplinair team kijken we kritisch naar het vraagstuk en samen bedenken we creatieve oplossingen hoe we een meerwaarde kunnen bieden.

Door met elkaar ideeën te generen, het ontdekken van onvervulde behoeftes van gebruikers en het visualiseren en bouwen van snelle krachtige concepten kunnen we snel een toegevoegde waarde realiseren die leidt tot concurrentievoordeel dat technisch ook haalbaar is.

Product engineering/development

De kunst bij het ontwerpen van complexe medische laboratorium producten is om het zo simpel mogelijk te houden. Dit verhoogt niet alleen de betrouwbaarheid en de functionaliteit, maar houdt ook de kostprijs laag.

Een slim gedetailleerd en geconstrueerd product heeft alles in zich. Van hardware- en software integratie en bedrading tot motoren en andere technische componenten. Door nauw samen te werken met onze productie leveranciers en keuringsinstituten kunnen we producten ontwerpen die bestand zijn tegen de meest extreme condities en die voldoen aan de strengste eisen en normen.

Om dit voor elkaar te krijgen maken we gebruik van geavanceerde 3D CAD-software. Hiermee kunnen we niet alleen slim construeren maar ook analyses uitvoeren om de haalbaarheid van het product te vergroten en risico’s te verminderen.    

Tijdens het ontwikkelingsproces optimaliseren we het gehele ontwerp en maken we tussentijds ook snelle proof-of-concept modellen om risico’s uit te sluiten en de functionaliteit te verifiëren.

Prototyping

De volgende stap bij het ontwikkelen van een medisch laboratorium product is het bouwen van een prototype. De digitale informatie wordt dan vertaald naar een fysiek product. Dit kan een proof-of-concept model zijn om het product te kunnen valideren, maar ook een volledig functioneel prototype dat als introductie model gebruikt kan worden op bijvoorbeeld een beurs. – We draaien onze handen er niet voor om.

We kunnen met onze eigen 3D printers en gespecialiseerde leveranciers hoogwaardige prototypes leveren. Door het tastbaar maken van het ontwerp vergroot je niet alleen de snelheid van het ontwerpproces, maar ook de kwaliteit.

Opstart van productie voor een medisch laboratorium product

Na het ontwikkelen van het product gaan we van start met de productie opstartfase. Hierbij worden alle laatste aspecten nauwkeurig gecontroleerd, zoals definitieve materialen, toeleveranciers bepalen, certificering en documentatie.

Productie

Vanaf het begin van het productontwikkelingstraject wordt er rekening gehouden met normen, maakbaarheid en certificeringen. Samen met ons brede netwerk aan productie-partners kunnen we snel en tegen een goede prijs producten tot in de kleinste details laten produceren die van hoge kwaliteit zijn.

Bij het ontwerpen van complexe producten wordt er na het eerste prototype nog een iteratie slag gemaakt om het product tot op de laatste details te optimaliseren voordat het op de markt geïntroduceerd wordt. Dit kan door middel van diverse testen zoals valproeven, impact-, functionaliteits-, temperatuur-, duurzaamheid- en levensduurtesten.

Als alles tot in de kleinste details is uitgewerkt worden de geoptimaliseerde 3D CAD-bestanden, 2D technische tekeningen en andere documentatie op orde gebracht die nodig zijn voor de productie-partners. Hierbij hebben we een heldere communicatie met onze partners om er voor te zorgen dat alle onderdelen met een hoogwaardige kwaliteit worden afgeleverd.

Assemblage & levering

Bij het ontwikkelen van medische laboratorium producten is de time-to-market van cruciaal belang. Dit vraagt niet alleen om een goede aansluiting bij het ontwikkelingsproces maar ook een agile geavanceerd assemblage proces. Hier kunnen wij u volledig bij ondersteunen. Dit kan een pilot productie zijn, sub-assemblies of het volledig uitbesteden van productie, assemblage en levering. Hierdoor kunt u zich volledig concentreren op uw dagelijkse activiteiten.

Lets create more together.