DESIGN ENGINEERS VAN TEAM LENCON – DEEL 2

Nicolas Verhulst en Maxine Rietveld werken beiden als design engineer bij Lencon en nemen ons stap voor stap mee in het ontwikkelproces.

Hoe komen jullie tot een projectvoorstel?

‘De klant komt bij Lencon met een vraag voor een ontwerp of herontwerp. Is de klantvraag voldoende duidelijk, dan is het aan ons om met een gefundeerd projectvoorstel te komen. De klant wil uiteraard graag een inschatting ontvangen qua tijd en kosten. Het ontwerpproces zelf verloopt op hoofdlijnen, van een ideefase, naar een conceptfase tot een detailleringsfase. Heel vaak kunnen we voor die eerste fase de meest nauwkeurige inschatting geven. Daarna wordt het vanzelfsprekend minder exact, omdat je nog niet weet welke kant het proces opgaat qua oplossingen. Het maken van zo’n inschatting is vooral gebaseerd op ervaring, waarbij je het vermogen moet hebben om voorspellend te denken. Want je begint soms aan een traject waarbij het gaat om het ontwikkelen van onderdelen voor iets wat nog helemaal niet bestaat. Engineering bestaat in de kern uit problemen identificeren en oplossingen zoeken.’

Hoe vaak zitten jullie met de klant rond de tafel?

‘Oef… dat verschilt. We hebben zo veel verschillende klanten. Van eenmansbedrijfjes tot gemeenten of grote multinationals en alles wat ertussenin zit. Ze hebben allemaal hun eigen processen en voorkeuren. Sommigen willen graag wekelijks voortgangsoverleg, anderen meer een soort ‘milestone-overleg’. En het hangt natuurlijk ook af van de fase waarin het proces zich bevindt. Wij zijn bij Lencon in ieder geval flexibel en kunnen het proces op maat inrichten, het is maar net wat de klant prettig vindt. Wel bouwen we nadrukkelijk gezamenlijke beslismomenten in. Dus als er knopen doorgehakt moeten worden, echt keuzes worden gemaakt, dan leggen we dat samen vast. Ja, wij zijn de engineers, maar de klant moet akkoord geven en volmondig meegaan in het proces. En als een klant koppig vasthoudt aan zijn eigen idee en wij iets anders adviseren? Dan heeft de klant het uiteindelijk voor het zeggen, die heeft het beslissingsrecht. Gelukkig zitten we bijna altijd op één lijn.’

Wanneer begin je met ontwerpen?

‘Daar kunnen we geen algemene termijn voor geven. Eigenlijk als we voldoende weten! We doen altijd een analysefase om de producteisen boven water te krijgen. In sommige gevallen doorlopen we vóór die analysefase nog een extra exploratie- of verkennende fase om de context en haalbaarheid van een project helder te krijgen. Dat kan nodig zijn, zeker als ook de klant zelf nog veel vraagtekens heeft. Dan is het aan ons om alle informatie boven tafel te krijgen en de juiste vragen te stellen. ‘Wat moet het apparaat kunnen? Door wie wordt het gebruikt? Hoe lang? Onder welke omstandigheden? Van welk materiaal? Waar moeten we rekening mee houden?’. Het kan in uitzonderlijke situaties wel maanden duren voordat je met het daadwerkelijke ontwerpen begint, bijvoorbeeld bij het bijzondere project waar wij nu samen aan werken.’

Wie zijn er betrokken bij het ontwerpproces?

‘Het mooie bij Lencon is dat we collega’s over en weer laten meekijken en meedenken. Dus niet pas in het laatste stadium trots laten zien ‘Kijk eens wat ik heb gemaakt’, maar elkaar al eerder betrekken bij reviews en brainstorms. Dat is leuk om te doen én heel nuttig. Zo gebruiken we de interne ervaring en inzichten optimaal. Dan vragen anderen bijvoorbeeld ‘Heb je daaraan gedacht?’ En dan denk je ‘Oeh… dat is een goeie!’ We zetten elkaar op scherp. Je wilt immers problemen en vraagstukken zo vroeg mogelijk identificeren en daar oplossingen voor zoeken. Niet later pas erachter komen dat wat je hebt bedacht helemaal niet in elkaar gezet kan worden. Omdat we ook inhouse assemblage doen, kunnen we de collega’s van assemblage ook vragen: ‘Hoe zou jij dit in elkaar zetten?’. Zij kijken er met andere ogen naar en komen weer met nieuwe input.’

Volgende keer: ‘Het wordt pas echt als je een modelletje bouwt’.

IK BEN UITVINDER BIJ LENCON
DESIGN ENGINEERS VAN TEAM LENCON - DEEL 1

47 Comments

  1. Pingback: cymbalta pill
  2. Pingback: snorting flexeril
  3. Pingback: protonix coupon
  4. Pingback: acarbose abnehmen
  5. Pingback: actos chistosos
  6. Pingback: repaglinide doses

Comments are closed.