Ultimaker S5 Pro Bundle

Ondersteuning bij ontwikkeling Material station & Air manager

Ultimaker maakt innovatieve 3D printers. Voor de nieuwste generatie, de Ultimaker S5 pro bundle, heeft Lencon Ultimaker op locatie ondersteund met de ontwikkeling van het Material Station en de Air Manager.

In het Material Station kunnen 6 rollen filament opgeslagen worden en via de printer aangeroepen worden om in één van de twee print cores te laden. Op deze manier kan de gebruiker (op afstand) een materiaal wisselen tussen twee print opdrachten of kan de machine zelfstandig van rol wisselen als de rol waarmee geprint wordt op is.

De Air Manager zorgt ervoor dat fijnstof die uitgestoten wordt tijdens het printproces uit de lucht wordt gefilterd. Ook zorgt de kap ervoor dat de temperatuur hoger komt te liggen en homogener verdeeld wordt dan bij een open S5 printer zonder kap. Dit komt de print kwaliteit van krimpgevoelige materialen zoals PC en ABS ten goede.

ultimaker materiaal station schuine zijde
Client

Ultimaker

Uitgevoerde diensten

Engineering

Uitgevoerde diensten

De juiste balans vinden

Bij het Material Station heeft Lencon support geleverd aan de ontwikkeling van het mechanische deel van het filament transport systeem. In dit systeem wordt het filament aangeleverd door het spanningsvrij van de rol af te trekken en aan te leveren bij de feeder van de S5 printer.

De grote uitdaging hierbij was het integreren van alle mechatronische systemen die het meten van de positie van het filament binnen de module mogelijk maakt. Bovendien was het een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen met voldoende kracht het filament verplaatsen en daarbij het filament niet te beschadigen of het printgedrag van de S5 printer te beïnvloeden.

Mede dankzij onze jarenlange ervaring met zulke complexe problemen heeft Lencon het onwerp proces ondersteund. Daarmee heeft Lencon een bijgedrage geleverd aan de ontwikkeling van de innovatieve Material Station. Gebruikers kunnen nu 24/7 zorgeloos kan printen.

Perfect te produceren & assembleren

De Air Manager filtert de fijnstof  die in de lucht wordt uitgestoten tijdens het printen.

De grootste uitdaging hierbij is het creëren van voldoende onderdruk, zodat de uitgestoten fijnstof uitsluitend via het filter de machine verlaat, en daarbij de kwaliteit van het geprinte object niet beïnvloed wordt.

Een belangrijke stap tijdens het ontwikkelproces was het verbeteren van het Conceptontwerp. Hierbij heeft Lencon er mede voor gezorgd dat alle mechanische hardware onderdelen perfect geproduceerd kunnen worden en dat de componenten eenvoudig te assembleren zijn.

Hierdoor is het mogelijk geworden dat de Ultimaker S5 Air Manager een veiligere werkomgeving kan creëren met nog meer materialen.

Arvoo: Scangenius
Ladynette